O’r gymuned i fyny: ffordd newydd i drefi marchnad

O’r gymuned i fyny: ffordd newydd i drefi marchnad

Fel rhan o ddigwyddiadau Eisteddfod AmGen eleni cynhaliodd Arsyllfa gyfres o sesiynau yn ymwneud â’r economi yng Nghymru. Roedd y sesiwn cyntaf ‘O’r gymuned i fyny; Ffordd newydd i drefi Marchnad’ yn gyfle i fwrw golwg ar sut oedd rhai o drefi Cymru wedi eu heffeithio...

Cynllun adfer cefn gwlad

Cynllun adfer cefn gwlad

Mae Prifysgol Aberystwyth a Fforwm Gwledig Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cydweithio ar gynllun adfer cefn gwlad i Gymru a fydd yn anelu at wireddu gweledigaeth newydd ar gyfer y Gymru wledig yn 2030. Mae'r gwaith yn rhan o'r prosiect ROBUST ar draws Ewrop,...

Beth yw Arfor?

Beth yw Arfor?

Mae Arfor yn rhwydwaith economaidd-gymdeithasol o bedair sir yng Nghymru, a fydd yn cydweithio er lles a dyfodol yr iaith Gymraeg.  Mae'r cysyniad wedi datblygu dros nifer o flynyddoedd, yn bennaf gan lunwyr polisi a chynllunwyr iaith, a bydd yn cynnwys Sir...

Defnyddio’r Gymraeg fel rhan o’ch busnes

Defnyddio’r Gymraeg fel rhan o’ch busnes

Defnyddio'r Gymraeg fel rhan o'ch busnes A hithau eisoes yn iaith fyw ac yn ffynnu mewn llawer o gymunedau, mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio gan amrywiaeth o fusnesau, nid yn unig yn y gweithle, ond wrth greu cynnyrch a darparu gwasanaethau hefyd. Mae'n rhan annatod...

Beth yw Marchnad Lafur Cymraeg?

Beth yw Marchnad Lafur Cymraeg?

Prosiect peilot yw Marchnad Lafur Cymraeg sy'n ceisio datblygu'r Gymraeg fel catalydd i'r economi. Ariannwyd y prosiect i ddechrau drwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer...