Beth yw Arfor?

Beth yw Arfor?

Mae Arfor yn rhwydwaith economaidd-gymdeithasol o bedair sir yng Nghymru, a fydd yn cydweithio er lles a dyfodol yr iaith Gymraeg.  Mae'r cysyniad wedi datblygu dros nifer o flynyddoedd, yn bennaf gan lunwyr polisi a chynllunwyr iaith, a bydd yn cynnwys Sir...

Defnyddio’r Gymraeg fel rhan o’ch busnes

Defnyddio’r Gymraeg fel rhan o’ch busnes

Defnyddio'r Gymraeg fel rhan o'ch busnes A hithau eisoes yn iaith fyw ac yn ffynnu mewn llawer o gymunedau, mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio gan amrywiaeth o fusnesau, nid yn unig yn y gweithle, ond wrth greu cynnyrch a darparu gwasanaethau hefyd. Mae'n rhan annatod...

Beth yw Marchnad Lafur Cymraeg?

Beth yw Marchnad Lafur Cymraeg?

Prosiect peilot yw Marchnad Lafur Cymraeg sy'n ceisio datblygu'r Gymraeg fel catalydd i'r economi. Ariannwyd y prosiect i ddechrau drwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer...

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.