O’r gymuned i fyny: ffordd newydd i drefi marchnad

O’r gymuned i fyny: ffordd newydd i drefi marchnad

Fel rhan o ddigwyddiadau Eisteddfod AmGen eleni cynhaliodd Arsyllfa gyfres o sesiynau yn ymwneud â’r economi yng Nghymru. Roedd y sesiwn cyntaf ‘O’r gymuned i fyny; Ffordd newydd i drefi Marchnad’ yn gyfle i fwrw golwg ar sut oedd rhai o drefi Cymru wedi eu heffeithio...

Beth yw Arfor?

Beth yw Arfor?

Mae Arfor yn rhwydwaith economaidd-gymdeithasol o bedair sir yng Nghymru, a fydd yn cydweithio er lles a dyfodol yr iaith Gymraeg.  Mae'r cysyniad wedi datblygu dros nifer o flynyddoedd, yn bennaf gan lunwyr polisi a chynllunwyr iaith, a bydd yn cynnwys Sir...

Defnyddio’r Gymraeg fel rhan o’ch busnes

Defnyddio’r Gymraeg fel rhan o’ch busnes

Defnyddio'r Gymraeg fel rhan o'ch busnes A hithau eisoes yn iaith fyw ac yn ffynnu mewn llawer o gymunedau, mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio gan amrywiaeth o fusnesau, nid yn unig yn y gweithle, ond wrth greu cynnyrch a darparu gwasanaethau hefyd. Mae'n rhan annatod...

Beth yw Marchnad Lafur Cymraeg?

Beth yw Marchnad Lafur Cymraeg?

Prosiect peilot yw Marchnad Lafur Cymraeg sy'n ceisio datblygu'r Gymraeg fel catalydd i'r economi. Ariannwyd y prosiect i ddechrau drwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer...

Arfor – Y tryddyd clwstwr

Fel rhan o brosiect Marchnad Lafur Cymraeg rydym yn edrych ar ddatblygu clwstwr yn ymwneud â chynllun rhwydwaith Arfror. Cysyniad yw Arfor o greu awdurdod rhanbarthol yn siroedd Gogledd Orllewin a Gorllewin Cymru  sef Sir Fôn, Gwynedd, Ceredigion a Chaerfyrddin sy’n...

Cynllun Mentoriaid

Cymorth Mentoriaid Mae’r syniad o greu cynllun mentoriaid wedi deillio o waith y prosiect Marchnad Lafur Cymraeg ar ein clwstwr Perchnogaeth Gymunedol. O ganlyniad i drafodaethau yng Nghynhadledd Perchnogaeth Gymunedol fe welwyd yr angen am gymorth ymarferol ar...