Sector Gyhoeddus a’r Iaith

Sector Gyhoeddus a’r Iaith

Gan Dr Dyfan Powell, Wavehill Dyma flog arall mewn cyfres sydd yn craffu ar y cyswllt ystadegol rhwng sectorau penodol...

Perthynas amaeth a’r iaith

Perthynas amaeth a’r iaith

Gan Dr Dyfan Powell, Wavehill Dyma un o dair erthygl yn craffu ar y cyswllt rhwng tair sector benodol o’r economi a’r...

Allfudo: gwersi o Loegr

Allfudo: gwersi o Loegr

Gan Dr Dyfan Powell, Wavehill Ym Mis Gorffennaf 2020 fe gyhoeddodd Comisiwn Symudedd Cymdeithasol (Social Mobility...

Pam fod pobl ifanc yn allfudo?

Pam fod pobl ifanc yn allfudo?

Gan Dr Dyfan Powell, Wavehill Mae ystadegau’r ONS yn dangos fod miloedd o bobl ifanc yn gadael ardal Arfor[1] bob...