Wedi’i ariannu’n wreiddiol trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, ei nod craidd yw archwilio’r syniadau hyn, megis sut i feithrin diwylliant entrepreneuraidd a hynny yn y cyd-destun i gychwyn o ardal wledig Sir Gaerfyrddin.

 

Y Newyddion Diweddaraf

Lansiad Canolfan Tir Glas

Lansiad Canolfan Tir Glas

Mewn noson arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws Llambed, Mawrth 17eg 2022, gwnaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lansio prosiect Canolfan Tir Glas. Wrth nodi’i daucanmlwyddiant, mae’r Drindod Dewi Sant wedi lansio gweledigaeth gyffrous newydd...

Cam 1 wedi’i cwblhau. Beth nesaf i Arfor?

Cam 1 wedi’i cwblhau. Beth nesaf i Arfor?

Working across the Welsh speaking and rural strongholds of Anglesey, Gwynedd, Ceredigion and Carmarthen, the Arfor scheme’s aim was to develop economical interventions that would have a positive impact on many Welsh speakers and the viability of the Welsh language....

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.