Wedi’i ariannu’n wreiddiol trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, ei nod craidd yw archwilio’r syniadau hyn, megis sut i feithrin diwylliant entrepreneuraidd a hynny yn y cyd-destun i gychwyn o ardal wledig Sir Gaerfyrddin.

 

Y Newyddion Diweddaraf

Hyd at £24k o wobr i annog defnydd o’r iaith Gymraeg

Hyd at £24k o wobr i annog defnydd o’r iaith Gymraeg

Mae M-SParc a Llywodraeth Cymru yn lansio hac i ddatblygu technolegau newydd arloesol i hybu'r defnydd o'r Gymraeg, yn yr ymdrech i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Dyma'r trydydd 'Hac Iaith' wedi ei gynnal gan y tîm yn M-SParc. Mae M-SParc, Parc...

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!