Wedi’i ariannu’n wreiddiol trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, ei nod craidd yw archwilio’r syniadau hyn, megis sut i feithrin diwylliant entrepreneuraidd a hynny yn y cyd-destun i gychwyn o ardal wledig Sir Gaerfyrddin.

 

Y Newyddion Diweddaraf

Penodi Wynfford James yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant

Penodi Wynfford James yn Athro Ymarfer yn Y Drindod Dewi Sant

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Wynfford James, arbenigwr datblygu gwledig, yn Athro Ymarfer ac yn aelod o Fwrdd Strategol y fenter Tir Glas yn Llambed. Cyflwynir y teitl ‘Athro Ymarfer’ i unigolyn i anrhydeddu a chydnabod y person hwnnw am ennill...

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.