Wedi’i ariannu trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, ei nod craidd yw archwilio’r syniadau hyn, megis sut i feithrin diwylliant entrepreneuraidd a hynny yn y cyd-destun i gychwyn o ardal wledig Sir Gaerfyrddin.

 

Y Newyddion Diweddaraf

Perthynas amaeth a’r iaith

Perthynas amaeth a’r iaith

Gan Dr Dyfan Powell, Wavehill Dyma un o dair erthygl yn craffu ar y cyswllt rhwng tair sector benodol o’r economi a’r Gymraeg. Yma, fe fyddwn yn edrych ar y berthynas rhwng y sector amaeth. Yn ddiddorol, fe fu sylw yn y cyfryngau yn ddiweddar i’r fferm deuluol, a’i...

Iaith y Pridd gan Gyswllt Ffermio

Iaith y Pridd gan Gyswllt Ffermio

Cafodd adroddiad Iaith y Pridd ei lunio gan Gyswllt Ffermio yn dilyn prosiect a roddodd gyfle i aelodau’r gymuned amaethyddol leisio barn ar y cwestiwn canlynol - “Sut all amaethyddiaeth gyfrannu at y nod o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050?”. Trwy gyfrwng...

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.