Tlodi gwledig

Tlodi gwledig

Mae tlodi gwledig yn bryder sylweddol yng Nghymru, gydag astudiaethau’n amlygu cymhlethdod a rhyng-gysylltedd y...

Tlodi tanwydd

Tlodi tanwydd

Yn ôl Strategaeth Tlodi Plant: Adroddiad Cynnydd 2022 Llywodraeth Cymru, mae’r argyfwng costau byw yn effeithio’n...

Tlodi digidol

Tlodi digidol

Mae’r Digital Poverty Alliance yn diffinio ‘tlodi digidol’ fel ‘anallu i ryngweithio’n llawn â’r byd ar-lein, pryd,...

Tlodi trafnidiaeth

Tlodi trafnidiaeth

Mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar deuluoedd ac unigolion incwm is ledled Cymru ond mae tlodi trafnidiaeth yn...

Tai a digartrefedd

Tai a digartrefedd

Mae diffyg tai fforddiadwy a digartrefedd yn aml yn cael ei ystyried yn broblem drefol ond mae peidio ag ystyried yr...

Tlodi bwyd

Tlodi bwyd

Mae prisiau bwyd cynyddol yn gwaethygu cyfraddau tlodi. Mae ymchwil gan y Big Issue yn amlygu bod llawer o unigolion a...

Costau Byw yng Nghymru Wledig

Costau Byw yng Nghymru Wledig

Cyhoeddodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig Senedd Cymru yr adroddiad Pwysau costau byw yn ddiweddar...

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!