Digwyddiad arlein i drafod perchnogaeth gymunedol yng Nghymru

Chwefror 2024 | Arfor, Polisi gwledig, Sylw, Tlodi gwledig

Mae’r Prosiect Asedau Gwledig sy’n cael ei redeg gan Brifysgol Caledonian Glasgow wedi cyhoeddi eu bod yn cynnal digwyddiad ar lein ar 26 Chwefror 2024 mewn cydweithrediad a BCT Cymru, The Green Valleys Cymru, a’r Sefydliad Materion Cymreig ar berchnogaeth gymunedol a throsglwyddo asedau cymunedol yng Nghymru. Bwriad y digwyddiad yw edrych ar yr amodau unigryw perchnogaeth gymunedol yng Nghymru, tra hefyd yn edrych ar wledydd eraill y DG i ddysgu gwersi gwerthfawr ynghylch sut i ddatblygu’r sector.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys y cyfle i glywed o swyddog o Lywodraeth yr Alban ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol, ymchwil newydd o Ymddiriedolaeth Plunkett, Building Communities Trust a’r Prosiect Asedau Gwledig, a straeon o unigolion sydd wedi bod yn rhan o brosiectau asedau cymunedol yng Nghymru.

Mae diddordeb mewn perchnogaeth gymunedol yng Nghymru yn tyfu, ac mae’r digwyddiad yn addo i fod yn gyfle i’r rheini sy’n rhan o’r maes neu a diddordeb mewn dysgu mwy i rannu profiadau a syniadau.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 10yb a 3yh ac fe fydd cyfieithu ar y pryd ar gael. Am fwy o wybodaeth, ac i archebu eich lle, ewch i’r dudalen ar gyfer y digwyddiad.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This