Arsyllfa yn ymuno â ERCA

Arsyllfa yn ymuno â ERCA

Mae Arsyllfa yn hynod falch o gyhoeddi o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ein bod wedi ymuno â ERCA, y Gynghrair...

Costau Byw yng Nghymru Wledig

Costau Byw yng Nghymru Wledig

Cyhoeddodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig Senedd Cymru yr adroddiad Pwysau costau byw yn ddiweddar...

Diwedd LEADER ym Mhowys

Diwedd LEADER ym Mhowys

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu ar 7 Gorffennaf i nodi diwedd rhaglen LEADER ym Mhowys. Roedd yn nodi 30 mlynedd o...

Arddangos Rhaglen Wledig

Arddangos Rhaglen Wledig

Bu dau weithdy hanner diwrnod diweddar yn arddangos gwaith Dyfodol Gwledig, elfen datblygu cymunedol Rhaglen Wledig...

Lansiad Canolfan Tir Glas

Lansiad Canolfan Tir Glas

Mewn noson arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws Llambed, Mawrth 17eg 2022, gwnaeth Prifysgol Cymru...

Cyflawni potensial Cymru wledig

Cyflawni potensial Cymru wledig

Tyfodd Cwmpawd Gwledig Cymru o rwydwaith o unigolion ac asiantaethau menter annibynnol sydd â hanes hir o weithio yng...

Seminar Cymru wledig

Seminar Cymru wledig

Cyflawni Potensial Cymru Wledig – Mehefin 22 2021, 2pm – 4.30pm Wrth i Lywodraeth newydd Cymru ddechrau gweithio ar...

Tyfu’r potensial

Tyfu’r potensial

Bu rhwydwaith o sefydliadau annibynnol ac unigolion gyda gwybodaeth helaeth a phrofiad o fyw a gweithio yn y Gymru...

Adroddiad Siop Wledig 2021

Adroddiad Siop Wledig 2021

Mae’r Gymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS) wedi annog Llywodraeth y DU i gydnabod pwysigrwydd siopau gwledig a sicrhau...

Sector Gyhoeddus a’r Iaith

Sector Gyhoeddus a’r Iaith

Gan Dr Dyfan Powell, Wavehill Dyma flog arall mewn cyfres sydd yn craffu ar y cyswllt ystadegol rhwng sectorau penodol...

Perthynas amaeth a’r iaith

Perthynas amaeth a’r iaith

Gan Dr Dyfan Powell, Wavehill Dyma un o dair erthygl yn craffu ar y cyswllt rhwng tair sector benodol o’r economi a’r...

Allfudo: gwersi o Loegr

Allfudo: gwersi o Loegr

Gan Dr Dyfan Powell, Wavehill Ym Mis Gorffennaf 2020 fe gyhoeddodd Comisiwn Symudedd Cymdeithasol (Social Mobility...

Ardaloedd gwledig clyfar

Ardaloedd gwledig clyfar

Mae adroddiad ‘Ardaloedd gwledig Clyfar’ a gafodd ei gomisiynu gan BT Cymru Wales a’i gynhyrchu gan Wavehill yn...

Pam fod pobl ifanc yn allfudo?

Pam fod pobl ifanc yn allfudo?

Gan Dr Dyfan Powell, Wavehill Mae ystadegau’r ONS yn dangos fod miloedd o bobl ifanc yn gadael ardal Arfor[1] bob...

Diffinio Iaith a’r Economi

Diffinio Iaith a’r Economi

Fel rhan o ddigwyddiadau Eisteddfod AmGen eleni cynhaliodd Arsyllfa gyfres o sesiynau yn ymwneud â’r economi yng...

Cynllun adfer cefn gwlad

Cynllun adfer cefn gwlad

Mae Prifysgol Aberystwyth a Fforwm Gwledig Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cydweithio ar gynllun adfer cefn gwlad...

Beth yw Arfor?

Beth yw Arfor?

Mae Arfor yn rhwydwaith economaidd-gymdeithasol o bedair sir yng Nghymru, a fydd yn cydweithio er lles a dyfodol yr...

Beth yw Marchnad Lafur Cymraeg?

Beth yw Marchnad Lafur Cymraeg?

Prosiect peilot yw Marchnad Lafur Cymraeg sy'n ceisio datblygu'r Gymraeg fel catalydd i'r economi. Ariannwyd y...

Arfor – Y tryddyd clwstwr

Arfor – Y tryddyd clwstwr

Fel rhan o brosiect Marchnad Lafur Cymraeg rydym yn edrych ar ddatblygu clwstwr yn ymwneud â chynllun rhwydwaith...

Cynllun Mentoriaid

Cynllun Mentoriaid

Cymorth Mentoriaid Mae’r syniad o greu cynllun mentoriaid wedi deillio o waith y prosiect Marchnad Lafur Cymraeg ar...