Amaethyddiaeth gylchol

Mehefin 2023 | O’r pridd i’r plât, Polisi gwledig

aerial view of grass land

Mae cylcholrwydd mewn amaethyddiaeth yn cael ei gydnabod yn gynyddol fel strategaeth addawol i gefnogi trawsnewidiad gwyrdd tuag at gynhyrchu bwyd cynaliadwy. Mae Ffion Evans, ymchwilydd doethuriaeth ym Mangor, yn edrych ar sut y gallai cylcholrwydd wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol amaethyddiaeth.

Fel rhan o brosiect Ffion, bydd y potensial i liniaru nwyon tŷ gwydr ac effeithiau economaidd mabwysiadu arferion cylchol penodol yn cael eu modelu. Bydd gweithdai rhanddeiliaid gyda ffermwyr, yn ogystal â gyda chynrychiolwyr diwydiant a pholisi, hefyd yn cael eu cynnal i ddeall y rhwystrau a’r cyfleoedd i fabwysiadu cylcholrwydd yn ehangach a’r cyfleoedd i wneud hynny.

Gallwch ddarllen y stori lawn am yr ymchwil hwn yng nghylchlythyr Cynnal Sustain.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This