Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau STEM Cymru

Gorffennaf 2024 | Sylw

gray electronic device on white table

Mae enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau STEM Cymru sy’n rhoi sylw i’r unigolion a’r busnesau sy’n rhagori ac arloesi ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yng Nghymru. Nod y gwobrau yw dathlu’r rheiny sy’n arweinwyr sector, gwneud cyfraniad economaidd o bwys, datrys y bwlch sgiliau STEM yma ynghyd a’r rheini sy’n mynd ati i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i weithio yn y maes.

I fod yn gymwys ar gyfer enwebiad, rhaid i fusnesau fod wedi eu lleoli yng Nghymru, wedi bod yn masnachu ar neu cyn 17 Hydref 2023. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 5yh 12 Gorffennaf 2024. Am fwy o wybodaeth ac i ddysgu sut mae gwneud cais, dilynwch y ddolen hon.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This