Lansio 22 Taith Gerdded Newydd

Mehefin 2023 | Arfor

gray concrete bridge over river surrounded by trees

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymuno ag elusen gerdded flaenllaw Cymru, Ramblers Cymru, i lansio 22 o deithiau cerdded newydd o orsafoedd rheilffordd ledled Cymru.

Mae’r teithiau cerdded cyfeillgar i deuluoedd neu ddechreuwyr (i gyd ddim hirach na 5km) yn deithiau cerdded cymharol hawdd gyda’r nod o annog pobl leol ac ymwelwyr i fod yn fwy egnïol a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd ac archwilio cymunedau lleol a lleoedd llai adnabyddus.

Mae’r holl deithiau cerdded yn dechrau ac yn gorffen o wahanol orsafoedd rheilffordd ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau ac mae mapiau ar gael ar gyfer pob taith gerdded ar wefan TrC.

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Trafnidiaeth i Gymru.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This