Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn symud i Gyfnod 3

Meh 5, 2023 | Polisi gwledig

a sign on the side of a brick building

Mae’r Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn parhau â’i daith drwy’r Senedd.

Am y tro cyntaf, mae’r Senedd yn ystyried deddfwriaeth i gyflwyno polisi amaethyddol ‘cynnyrch Cymru’. Mae’n golygu goblygiadau i ffermwyr Cymru, yr amgylchedd ac economi a diwylliant Cymru.

Mae holl fanylion gwelliannau Cyfnod 2 i’w gweld ar wefan Ymchwil y Senedd.

Mae’r Bil diwygiedig bellach yng Nghyfnod 3 ac mae rhagor o welliannau yn cael eu cyflwyno gan Aelodau o’r Senedd.

Share This