M-SParc ac AberInnovation yn cyhoeddi prosiect AgriTech Cymru

Mehefin 2024 | Sylw

person holding black pen and white textile

Mae M-SParc ac AberInnovation wedi dod ynghyd i lansio clwstwr busnes AgriTech Cymru, gyda’r bwriad o annog arloesi ym myd technoleg amaeth yng Nghymru. Bwriad y bartneriaeth yw dod a busnesau sy’n gweithio yn y meysydd amaeth, technoleg amaeth ac ynni adnewyddadwy ynghyd er mwyn iddynt gael cyd-weithio a sefydlu partneriaethau er mwyn gwneud ceisiadau cyllid.

Ar 16 Mehefin 2024 bydd yna gyfarfod arbennig i drafod y dyfodol a’r cynlluniau sydd yn barod ar waith ar safle M-SParc ar Ynys Môn. Bydd cyfle i unigolion rwydweithio a dod i ddysgu mwy am rhai o’r datblygiadau sydd yn digwydd ym myd ffermio, cynaladwyedd a thechnoleg amaeth.

I ddysgu mwy am y digwyddiad ac i archebu eich lle yn rhad ac am ddim, dilynwch y ddolen hon. Mae hefyd modd mynychu’r cyfarfod yn rhithiol dros Microsoft Teams.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This