Is-Ganghellor newydd ar gyfer Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS)

Mai 2023 | Polisi gwledig

Elwen Evans

Mae’r Athro Elwen Evans, KC, wedi’i phenodi’n Is-Ganghellor Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd yn olynu’r Athro Medwin Hughes, DL, a fydd yn ymddeol ar ôl gwasanaethu yn y swydd am 23 o flynyddoedd. Bydd yn dechrau yn ei rôl yn Ddarpar Is-Ganghellor ym mis Mehefin gan gymryd yr awenau fel Is-Ganghellor gan yr Athro Hughes ym mis Medi.

Gallwch ddarllen y stori’n llawn ar dudalennau newyddion PCDDS.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This