Ceisiadau Grantiau Amgylchedd Dŵr Llywodraeth Cymru yn agor

Awst 2023 | O’r afon i’r môr, Sylw

time lapse photo of riverbed and lush grass field during cloudy day

Mae ceisiadau ar gyfer Grantiau Bach – Amgylchedd (dŵr) Llywodraeth Cymru bellach ar agor. Mae’r rhaglen yn un sydd yn agored i ffermwyr ar draws Cymru i gyflawni gwaith cyfalaf ar eu ffermydd er mwyn gwella ansawdd dŵr a lleihau’r posibilrwydd o lifogydd. Mae’r grant yn rhannu gwaith o’r math hwn yn ddau gategori, ‘Prif’ Waith a Gwaith ‘Ategol’ – o’u rhoi ynghyd mae’r ddau’n ffurfio ‘Prosiect’. Mae hyn yn meddwl fod yna nifer helaeth o opsiynau i ffermwyr ddewis a dethol yr elfennau sydd yn gweithio orau ar eu ffermydd hwythau.

Am fwy o wybodaeth ynghylch y grant hwn a’r grantiau amgylcheddol bach eraill sydd ar gael, ac i weld pa fath o waith a ariennir ganddynt, gallwch ddysgu mwy drwy ddilyn y ddolen hon i wefan Llywodraeth Cymru.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This