Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnal gweminarau grantiau plannu coed

Mehefin 2023 | Polisi gwledig, Sylw

Bluebells in the British countryside at spring time

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnal sesiynau hyrwyddo ar-lein er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i’w Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) a Choetiroedd Bach. Mae’r cynllun yn cael ei ariannu ar y cyd a Llywodraeth Cymru.

Mae grantiau rhwng £40,000 a £250,000 ar gael i rheini sydd yn eiddo ar dir ynghyd a rheini sydd â rheolaeth lwyr dros dir i greu neu wella coetiroedd. Bydd y sesiynau yn darparu gwybodaeth ynghylch pwy sy’n gymwys i wneud cais am grantiau, beth yn union y mae’r grantiau yn gallu eu hariannu a sut mae’r broses o wneud cais am grant yn gweithio.

Mae modd cael rhestr o’r holl ddigwyddiadau a thocynnau iddynt yma.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This