Cyhoeddi Cyfarfod Rhwydwaith Sero Net Gogledd Cymru

Ionawr 2024 | Arfor, Sylw

Mae Rhwydwaith Sero Net Gogledd Cymru wedi cyhoeddi eu bod am gynnal cyfarfod ar Chwefror 21 2024. Mae’r Rhwydwaith yn cael ei arwain gan Gyngor Busnes Mersi Dyfrdwy ac yn ymgyrchu i annog busnesau ar draws Gogledd Cymru i gynorthwyo i leihau allyriadau carbon. Mae’r cyfarfod yn gyfle i fusnesau Gogledd Cymru ddod ynghyd i drafod strategaethau a chynlluniau er mwyn gwella eu cyfraniad i leihau allyriadau, ac i fynegi eu barn ynghylch sut y gellid gwneud hyn mewn ffordd sy’n fuddiol iddynt hwy fel busnesau. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Pontio Bangor, ond mae modd mynychu yn rhithiol drwy ddolen fideo hefyd.

I gofrestru eich diddordeb i fynychu’r digwyddiad, dilynwch y ddolen hon.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This