Prifysgol Caerdydd a Cymraeg 2050 yn cyhoeddi cynhadledd ‘Arloesi ac Arfer Da mewn Polisi Iaith’

Rhagfyr 2023 | Arfor, Sylw

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi eu bod yn cynnal cynhadledd yn edrych ar gynllunio iaith ar y cyd gyda Cymraeg 2050 ar 8 Chwefror 2024. Mae’r gynhadledd wedi cael ei threfnu i anrhydeddu cyfraniad yr Athro Colin H. Williams i bolisi iaith dros y degawdau diwethaf.

Bydd y gynhadledd hefyd yn gweithredu fel cyfle i academyddion, gwneuthurwyr polisi, gwleidyddion a rhanddeiliaid amrywiol i ddod ynghyd i ddysgu am ddatblygiadau diweddaraf y maes cynllunio iaith, ac i glywed gan unigolion o rannau eraill o’r byd ynghylch eu harferion a’u polisïau hwythau.

Yn ogystal â’r Athro Williams ei hun, ymhlith y siaradwyr eraill bydd Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Dr Jeremy Evas o adran polisi iaith Llywodraeth Ionawr, Dr Maite Puigdevall i Serralvo o Brifysgol Agored Catalwnia, Dr Ane Ortega o Brifysgol Gwlad y Basg, Dr Elin Royles o Brifysgol Aberystwyth, Dr John Walsh o Foras na Gaeilge ac yr Athro Wilson McLeod o Brifysgol Caeredin.

Mae trosolwg o’r rhaglen gychwynnol ar gyfer y diwrnod wedi ei gyhoeddi, sy’n mynd fel a ganlyn:

  • Croeso gan Dr Dylan Foster Evans, Pennaeth Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.
  • Anerchiad gan yr Athro Colin Williams: sesiwn fydd yn archwilio agweddau ymarferol polisi iaith, i’w dilyn gan sgwrs rhwng yr Athro Williams a’r Dr Gwenllïan Lansdown Davies.
  • Cyfle i ymuno â sgyrsiau ar newid ymddygiad, trosglwyddo iaith a mwy.
  • Trafodaeth Panel dan Gadeiryddiaeth yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones: gan gynnwys Yr Athro Colin Williams, Dr Maite Puigdevall i Serralvo a Dr John Walsh.

Dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Mae modd cofrestru drwy e-bostio tîm Cymraeg 2050 i hawlio eich lle hyd at 12 Ionawr 2024.

 

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This