Y Prif Weinidog yn cyhoeddi Cabinet Newydd Llywodraeth Cymru

Mawrth 2024 | Polisi gwledig, Sylw

wg cabinet

Mae Prif Weinidog Cymru, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi ei dîm Gweinidogol.

 • Y Prif Weinidog – Vaughan Gething
 • Y Darpar Gwnsler Cyffredinol – Mick Antoniw
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg – Jeremy Miles
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Eluned Morgan
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet – Rebecca Evans
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio – Julie James
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Lynne Neagle
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth – Ken Skates
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig – Huw Irranca Davies
 • Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol – Lesley Griffiths
 • Y Prif Chwip a’r Trefnydd – Jane Hutt
 • Y Gweinidog Partneriaeth Gymdeithasol – Hannah Blythyn
 • Y Gweinidog Iechyd Meddwl a’r Blynyddoedd Cynnar – Jayne Bryant
 • Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol – Dawn Bowden

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This