Astudiaeth gwmpasu ar gefnogaeth entrepreneuraidd yn Sir Gaerfyrddin

Gorffennaf 2019 | Polisi gwledig, Sylw

Gweithiodd tîm prosiect Arsyllfa gydag Ymchwil OB3 yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2018 i ddatblygu asesiad dichonoldeb cwmpasu cychwynnol gyda’r prif nodau canlynol:

  • Data ar weithgaredd entrepreneuriaeth yn Sir Gaerfyrddin
  • Y cyd-destun polisi a strategol
  • Darpariaeth gyfredol sy’n cefnogi entrepreneuriaeth o fewn y sir
  • Rhai casgliadau ar y bylchau a’r cyfleoedd allweddol ar gyfer y dyfodol.

Mae’n tynnu ar ymchwil desg a chyfweliadau â chynrychiolwyr allweddol Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin ac Antur Teifi, a gynhaliwyd yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2018.

I weld yr adroddiad asesiad dichonoldeb llawn gweler isod:

Entrepreneuriaeth yn Sir Gaerfyrddin

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This