Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn gwlad yn lansio ymgynghoriad

Mehefin 2023 | O’r pridd i’r plât, Sylw

red and brown oval fruits on ground

Mae’r Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn gwlad wedi lansio ymgynghoriad eang er mwyn gallu rhannu barn y cyhoedd gyda gwneuthurwyr polisi a busnesau cyn yr etholiad cyffredinol nesa.

Mae’r Comisiwn wedi datgan bydd rhan gyntaf yr ymgynghoriad yn dechrau drwy loteri cod post o 24,000 o wahoddiadau bydd yn cael eu hanfon i gyfeiriadau yn Birmingham a Sir Caergrawnt a ddewiswyd ar hap. Bydd grŵp cynrychioladwy o bob ardal wedyn yn cwrdd dros gyfnod o dair wythnos er mwyn cynnal trafodaeth agored ac i glywed o amryw o grwpiau ac unigolion sydd yn ymwneud a cynhyrchu bwyd.

Bydd ail ran yr ymgynghoriad yn dechrau yn yr Hydref, lle bydd y comisiwn yn chwilio barn pobl o ar drawd y Deyrnas Gyfunol. I ddysgu mwy am y broses, dilynwch y ddolen hon.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This