Ffigurau Cyfrifiad yn dangos cynnydd mewn niferoedd o dai gwyliau mewn ardaloedd o Gymru

Mehefin 2023 | Arfor, Sylw

brown brick house with green plants and trees

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) wedi cyhoeddi dadansoddiad o ffigurau Cyfrifiad 2021 sy’n dangos fod y niferoedd o gartrefi sy’n cael eu defnyddio fel tai haf wedi cynyddu yn sylweddol yn rhai ardaloedd o Gymru.

Ynys Môn oedd yr ardal a’r cynnydd mwyaf o dai haf yng Nghymru a Lloegr dros y ddegawd ddiwethaf. Wedi addasu’r data i ystyried maint y boblogaeth leol, Gwynedd ac Ynys Môn gwelwyd y cyfrannau uchaf o ddefnyddwyr cartrefi wyliau yn teithio yno, yn ôl yr adroddiad.

Cymru oedd yr ardal â’r gyfran uchaf o bobl yn defnyddio ail gyfeiriad fel cartref gwyliau o gymharu â’r boblogaeth leol, gyda chyfanswm o 36,370 o gartrefi gwyliau.

Daw hyn wythnos wedi i Gyngor Gwynedd bleidleisio i barhau a chynllun i godi treth cyngor ar berchnogion tai o’r fath.

Mae modd darllen adroddiad llawn y Swyddfa Ystadegau Gwladol yma.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This