Cyflawni potensial Cymru wledig

Medi 2021 | Polisi gwledig, Sylw

white lighthouse on green grass field near body of water during daytime

Tyfodd Cwmpawd Gwledig Cymru o rwydwaith o unigolion ac asiantaethau menter annibynnol sydd â hanes hir o weithio yng nghefn gwlad Cymru.

Fel rhan o brosiect Arsyllfa, cefnogodd Four Cymru, asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog flaenllaw, y gwaith o hwyluso digwyddiadau, cyfarfodydd a chyfathrebu ehangach trwy gydol y camau cychwynnol.

Yn 2019 cynhaliodd y rhwydwaith seminar yng Ngharno, Sir Drefaldwyn gyda’r nod o dynnu sylw at botensial economaidd Cymru wledig ac effaith datblygu dan arweiniad y gymuned trwy raglenni fel LEADER. Cyhoeddodd y rhwydwaith bapur o’r enw “Tyfu’r Potensial”

Cynhyrchwyd ail bapur cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021, o’r enw, “Manteisio ar y Potensial”

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu cyflwyniadau a thrafodaethau a gynhaliwyd ar Fehefin 22 2021. Teitl y seminar oedd “Cyflawni’r Potensial”.

Yr adroddiad lawn: Cyflawni potensial Cymru wledig

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This