Ffermio i Sicrhau Newid: mapio llwybr hyd at 2030

Ionawr 2021 | O’r pridd i’r plât, Sylw

close up photography of round green fruit

Mae’r Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad wedi cyhoeddi adroddiad Ffermio i Sicrhau Newid: mapio llwybr hyd at 2030. Mae’r adroddiad yn cyflwyno ymchwil newydd sy’n dangos y gall amaethecoleg gynhyrchu digon o fwyd iach i boblogaeth y DU yn y dyfodol, ac mae’n archwilio sut mae’r dull modelu technegol newydd hwn yn herio ac yn datblygu ein syniadau am system fwyd a ffermio newydd.

Mae adroddiad y comisiwn hefyd yn edrych ar sut y gallwn fwydo poblogaeth sy’n tyfu mewn modd cynaliadwy, a sut y gall amaethyddiaeth ymateb i newid yn yr hinsawdd a chreu system ffermio gadarn, ddiogel a theg.

Mae ymchwil o’r adroddiad yn rhoi gwell dealltwriaeth o sut i fynd i’r afael â rhai o’r heriau hyn er mwyn tyfu digon o fwyd iach i boblogaeth y dyfodol gan greu dyfodol mwy gwyrdd a chynaliadwy ar yr un pryd.

>MAE’R ADRODDIAD LLAWN YMA<

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This