Fframwaith Economaidd Canolbarth a De-orllewin Cymru

Hydref 2020 | Sylw, Polisi gwledig

gray asphalt road under cloudy sky

Mae Llywodraeth Cymru a phartneriaid rhanbarthol, ar y cyd, yn gwahodd pobl i ymuno â nhw i sefydlu gweledigaeth a rennir ar gyfer economïau unigryw’r Canolbarth a’r De-orllewin. Y gobaith yw y bydd y fframwaith newydd yn sail i ddatblygu economi’r rhanbarth.

Wrth i ni edrych tua’r dyfodol rydym yn nodi bod angen ystyried datblygiad economaidd tymor hir y rhanbarth ar y naill law a’i adferiad tymor byr ar ôl Covid-19 ar y llall. Mae’n hanfodol felly bod pawb yn cael dweud ei ddweud, a bod clust i glywed pob llais.  Mae’r Llywodraeth hefyd yn credu dylai fframweithiau Economaidd rhanbarthol cyffelyb gael eu creu gan bobl yr ardal mae’r fframwaith yn ei effeithio felly mae wedi gofyn i bobl gyfrannu a mewnbynnu i’r fframwaith newydd.

Dros y misoedd nesaf bydd cyfleoedd i gyfrannu i’r fframwaith trwy ymuno ar drafodaethau rhanbarthol ar-lein, pecynnau gweithgarwch a thrwy gysylltu’n uniongyrchol gan ddefnyddio’r ebost canoladeorllewin@REF.cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan y fframwaith.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This