Menter a Busnes yn hyrwyddo Cronfa Her ARFOR

Mehefin 2023 | Arfor, Sylw

Mae Menter a Busnes wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo cronfa her ARFOR ar ffurf arolwg. Maent yn annog pobl i gymryd rhan mewn arolwg er mwyn iddynt dderbyn mwy o wybodaeth ynghylch Cronfa Her ARFOR yn y dyfodol.

Uchelgais y gronfa bydd yw i ‘archwilio datrysiadau sydd yn cryfhau’r berthynas rhwng iaith ac economi’ ac maent yn chwilio am gynlluniau sydd yn gallu profi:

  • Bod defnyddio’r iaith Gymraeg yn hwb i’r economi.
  • Bod defnyddio’r Gymraeg yn gallu darparu cyfleodd cyflogaeth newydd.
  • Bod defnyddio’r Gymraeg yn atgyfnerthu brand busnesau.
  • Bod defnyddio’r Gymraeg yn gallu dyfnhau balchder lleol a’r ymdeimlad o gymuned.

Mae modd canfod mwy o wybodaeth a gwneud yr arolwg yma.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This