Rownd nesa grantiau plannu coed yn agor yn fuan

Gorffennaf 2023 | Polisi gwledig, Sylw

green leafed plant

Mae cymal nesa ariannu creu coetiroedd yng Nghymru yn agor 24 o Orffennaf hyd nes 15 Medi. Dyma yw’r cyfle olaf eleni i wneud cais am nawdd i blannu coed ar gyfer y gaeaf. Yn ôl Llywodraeth Cymru mae’r dyddiad cau wedi ei symud ymlaen oherwydd cynnydd mewn cyfraddau’r taliadau i adlewyrchu costau cynyddol creu coetiroedd. Mae modd cael mwy o wybodaeth ynghylch y grantiau plannu coed a’r hyn sy’n eich gwneud yn gymwys drwy gysylltu â Thaliadau Gwledig Cymru (RPW) drwy ddilyn y ddolen yma.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This