NFU Cymru ac NFU Mutual yn edrych i wobrwyo pencampwr da byw

Hydref 2023 | Sylw

a herd of sheep walking across a lush green field

Mae NFU Cymru ac NFU Mutual wedi cyhoeddi eu bod yn chwilio unwaith eto am ‘Bencampwr Da Byw’ sydd yn gweithio oddi fewn i’r diwydiant amaeth yng Nghymru. Dyma fydd y nawfed tro iddynt ddyfarnu enillydd i wobr ‘Pencampwr Da Byw’r Flwyddyn’ sy’n ceisio gwobrwyo arbenigedd, ymroddiad a brwdfrydedd y rheini sydd yn helpu i gadw stoc ar ffermydd Cymru. Bydd yr enillydd yn derbyn £500 a thlws arbennig.

Dywedodd Rob Lewis, Cadeirydd Bwrdd Da Byw NFU Cymru, ac un o feirniaid y gystadleuaeth:

‘Yng Nghymru mae gennym ymysg y bîff a’r defaid gorau yn y byd, wedi eu cynhyrchu i’r safonau iechyd anifeiliaid a llesiant uchaf. Mae’r wobr yn ceisio dathlu rhagoriaeth ymysg cynhyrchwyr da byw o Gymru.’

‘Rydym eisiau cydnabod y rôl allweddol gall person da byw rhagorol wneud i fferm dda byw, ac i ddiwydiant da byw Cymru yn ei chyfanrwydd. Bydd yr enillwyr posib yn cael ei beirniadu ar sail eu rheolaeth o’r braidd/fuches, eu cynllunio iechyd anifeiliaid, eu rhaglen fridio, eu sgiliau trin stoc, sut y maent yn cynnwys iechyd a diogelwch yn eu gwaith dydd i ddydd ar y fferm a’u gweledigaeth ar gyfer dyfodol y diwydiant.’

Os oes gennych ddiddordeb yn enwebu rhywun, neu am roi cais eich hun am y wobr, gallwch wneud hynny drwy ymweld â gwefan NFU Cymru i ganfod mwy o wybodaeth.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Cofrestrwch i dderbyn ein bwletin newyddion

Cofrestrwch heddiw os hoffech dderbyn ebost rheolaidd yn cynnwys erthyglau diweddaraf Arsyllfa.

Choose a language

Llwyddiant!

Share This